гр. София
бул. Симеоновско Шосе №120, ет. 2, офис 3
02 996 33 95 - дежурна денонощна линия

02 4210801 - отдел "Връзки с клиенти"

02 4210800 - Управител

0877 878774

e-mail: office@bulclean.org


гр. Варна
бул. Христо Ботев №8, ет.5, офис 509
0876 004240

e-mail: varna@bulclean.org